Zariadenie Senior Garden
Robme iným to, čo chceme aby iní robili nám.

SENIOR GARDEN n.o. je nezisková organizácia, ktorá vznikla v r. 2010 a od apríla 2012 prevádzkuje zariadenie pre seniorov v obci Horná Seč v levickom okrese.

Zariadenie s kapacitou 28 osôb je lokalizované v pokojnej vidieckej lokalite prímestskej obce, ktorá vytvára vhodné predpoklady, aby sa stalo domovom pre seniorov, poskytujúc im celodennú starostlivosť. Štýlovo novozrekonštruovaný objekt s novou prístavbou spĺňa požiadavky na ubytovanie klientov v štrnástich dvojposteľových izbách.

Každá izba má vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, WC). Ostatné priestory objektu slúžia na zabezpečenie ďalších služieb pre klientov (jedáleň, výdajňa stravy, spoločenská miestnosť, pomocné priestory pre zabezpečenie hygieny, výmeny prádla a upratovania atď.)

Personál zariadenia je vyberaný na základe predchádzajúcich pozitívnych skúseností s prácou so seniormi. Vytvárame aj priestor na dobrovoľnícku angažovanosť pre ľudí, ktorí majú vzťah k službe seniorom. Našim cieľom je komplexná starostlivosť o klienta, ktorá okrem základných potrieb pamätá aj na jeho duševné a duchovné potreby.

Domov pre dôchodcov spĺňa náročné kritéria pre bývanie a bezpečnosť klientov. Súčasne je koncipovaný ako otvorené zariadenie komunitného typu. Chceme vytvárať priestor pre aktivity na svojpomoc, vzájomnú pomoc a motivovať našich klientov zúčastňovať sa na komunitnom, spoločenskom a duchovnom živote obce. Príjemnú a pokojnú atmosféru lokality okrem miestnej flóry dotvárajú chodníky, lavičky a rozľahlá záhrada.

Poslanie a strategická vízia nášho zariadenia

Poslaním nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách. Tie sú súčasťou sociálnej politiky obce Horná Seč a kresťanskej vízie lásky k blížnemu Zboru Cirkvi bratskej v Leviciach. Tieto dva subjekty sú zakladateľmi neziskovej organizácie, ktorá prevádzkuje naše zariadenie. Vzhľadom k nedostatočným kapacitám pobytových sociálnych služieb v regióne chceme zabezpečovať pobytovú sociálnu službu aj pre obyvateľov širšieho regiónu. Zároveň chceme zapojiť v čo najväčšej možnej miere obyvateľov obce a blízkeho okolia ako pracovníkov a dobrovoľníkov, podieľajúcich sa na živote zariadenia.

Strategická vízia

Staroba možno nie je prechádzka ružovým sadom, ale môže byť oddychom v pokoji záhrady.

Našou víziou je poskytovať vysoko profesionálne, odborne správne a bezpečné služby so zreteľom na humánny a etický prístup k prijímateľovi, a to v útulnom prostredí komunitného typu. Dôraz kladieme na zabezpečenie čo najväčšej miery sebestačnosti a autonómie prijímateľa tak, aby mohol v zariadení prežiť zmysluplnú a aktívnu starobu ( v ideálnom prípade usilujeme o návrat do domáceho prostredia?).

Klient je našim partnerom a jeho názor je pre nás dôležitý. Chceme preto poskytovať služby nielen spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ale tiež orientované na subjektívnu spokojnosť klienta.

Strategické ciele ZpS na obdobie 2020