Aktuality - Informácie

Hospodárenie

Hospodárske výsledky zariadenia Senior Garden n.o.

Výročné správy

Výročné správy zariadenia Senior Garden n.o.

Ako sa stať naším klientom?

Našimi klientmi sa môžu stať ľudia v dôchodkovom veku, so stupňom odkázanosti na pomoc inej osoby IV, V a VI. Ak máte záujem o umiestnenie, kontaktujte sociálnu pracovníčku Mgr. Alžbetu Barzovú na e-mailovej adrese: barzova@seniorgarden.sk, alebo na tel. č. 036 6396 639

SENIOR GARDEN n.o. je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby. Nie je vlastníctvom žiadnej fyzickej osoby a riadia ju volení zástupcovia miestnej samosprávy a miestného cirkevného zboru. 

Domov dôchodcov nevznikol za účelom tvorby zisku, ale chce poskytovať služby ľuďom, najmä seniorom, ktorí potrebujú konkrétnu pomoc. Od 18.4.2012 je v zmysle § 35 zákona č. 448 /2008 Z.z. o sociálnych službách registrovaným poskytovateľom sociálnych služieb, registrovaný na Úrade Nitrianského samosprávneho kraja v Nitre pod reg. číslom. 242.

 

Ako postupovať, ak potrebujete sociálnu službu?

Postup pri objednávaní sociálnej služby, nájdete Zobraziť postupna tomto odkaze.

Doklady ktoré je potrebné priniesť po prijatí do zariadenia:

 • osobné ošatenie (označené napr. farebnou stužkou )
 • lieky na cca 1 mesiac
 • občiansky preukaz
 • preukaz poistenca
 • preukaz ZŤP (ak je klient vlastníkom)
 • rozhodnutie o stupni odkázanosti na pomoc inej osoby
 • rozhodnutie súdu o určení opatrovníka (ak je klient zbavený spôsobilosti na právne úkony)
 • rozhodnutie sociálnej poisťovne o určení osobitného príjemcu (ak je klientovi určený)

 

Spolu dosiahneme viac!

Ďakujeme, že ste nás podporili 2% (resp. 3%) zo zaplatenej dane.

Budeme vďační, ak nás budete chcieť podporiť aj priebežne dobrovoľnými darmi. Urobiť tak môžete prevodom na číslo účtu:

IBAN SK9556000000007182437001
č.u. 7182437001/5600 - Prima Banka

 

 

 

 

 
 

 

Nakupujete cez internet ?!

 • podporte svojim nákupom
  Senior Garden n.o.

  dobromat

  bez toho, aby Vás to stálo
  čo i len 1 cent naviac.


 • Aktuálne oznamy