Služby domova zariadenia - Pre klientov

Ubytovanie

Celodenné ubytovanie

Dvojlôžkové izby so samostatnou kúpeľňou a WC. Každá izba na prízemí má samostatný východ na vonkajšiu terasu, resp. na vnútornú spoločnú chodbu. Všetky izby aj kúpeľne sú plne vybavené. Spoločné priestory nemajú nemocničný, ale skôr komunitno-rodinný charakter. Všetky priestory sú denne čistené a upratované.


Stravovanie

Stravovanie 5x denne

Strava sa podáva 5 x denne v priestoroch jedálne, resp. na izbe klienta. Strava je upravenú podľa aktuálneho zdravotného stavu klienta, podľa potreby sa podáva pod dohľadom, resp. za pomoci personálu. Zohladňujeme potrebu dietnej stravy - racionálna, neslaná, diabetes atď.


Opatrovateľská starostlivosť

Kompletná starostlivosť

Poskytujeme opatrovateľskú starostlivosť pre klientov s odkázanosťou na pomoc inej osoby. Starostlivosť o klientov zabezpečuje odborný personál v nepretržitej prevádzke.


Zdravotná starostlivosť

Individuálna zdravotná starostlivosť

Sprostredkujeme lekársku a zdravotnú starostlivosť. Súčasťou tejto starostlivosti je aj zabezpečenie odborných vyšetrení(odvoz a sprevádzanie sestrou resp. sociálnou pracovníčkou). Klientom sprostredkujeme aj vyšetrenie všeobecným lekárom resp. psychiatrom. V prípade potreby zabezpečíme urgentnú lekársku pomoc. Klientovi zabezpečíme lieky a potrebné zdravotné pomôcky, podľa potreby.


Sociálna starostlivosť

Odborná sociálna pomoc

Klientovi je k dispozícii vysokoškolsky vzdelaná sociálna pracovníčka, ktorá pre klienta zabezpečuje sociálne poradenstvo, ergoterapiu a sociálnu rehabilitáciu.


Duchovenská služba

Rôznych kresťanských vierovyznaní

Na požiadanie klienta, podľa jeho vierovyznania, sprostredkujeme pastoračnú starostlivosť duchovným cirkvi, ku ktorej klient patrí.